Værdier

FaceOut 
– ønsker at være et sted, hvor vi oplever fred, forsoning og fællesskab med Gud, os selv og andre.

(2. Korinterbrev 5:18-20)